Locate Us

Google Map
Jaipuria Vidyalaya
Jawaharlal Nehru Marg, Jaipur-302018

Ph        :   0141 - 2552229, 2722638
Fax      :   0141 - 2722638